pop

Pota de pop a la brasa. Se serveix sobre un llit de patata adobat amb pebre vermell.