Can Mascort

Avís legal i política de privacitat

Restaurant Can Mascort, informa als interessats que les seves dades seran utilitzades atenent les limitacions, drets i obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, denominat Reglament General de Protecció de dades, (en endavant RGPD). Resumim a continuació els aspectes fonamentals de la nostra política de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Quina funció té el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal i telèfon o directament a l’adreça electrònica info@canmascort.com.

Amb quines finalitats tractem les dades?

En utilitzar el nostre web i el formulari de contacte ha de proporcionar, entre d’altres, les seves dades personals. Aquestes dades s’utilitzaran per a finalitats legítimes previstes per Restaurant Can Mascort.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives del Resturant Can Mascort similars a les que ja hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra empresa i esta autoritzat per la normativa vigent.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades dels interessats no seran cedides a tercers. Excepte a les Administracions Públiques i en els casos previstos per la Llei competent i aplicable.

Quant de temps conservem les dades?

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials, seran conservats indefinidament fins que, si s’escau, es manifesti la voluntat de supressió. Les dades per a la gestió de la relació amb els clients, com ara els de facturació, cobraments, etc. seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Finalitzada la relació contractual, les dades han de ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud al Restaurant Can Mascort a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat). En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça info@canmascort.com.

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (tu, en aquest cas) ens torna a visitar, es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies, alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’utilitzar. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

Pots obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pots anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pots revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que t’ofereix el teu navegador.

Si desitges obtenir informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les teves dades dels registres d’aquestes empreses, et recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Pots configurar el teu navegador per tal que t’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podràs optar per tal que se suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pots trobar informació sobre com fer-ho a:

Disseny web Clam! igec